DUYUMAK BLOG

İşitme Cihazı Memnuniyetinizi Etkileyecek Faktörler 8 Kasım 2022 Salı
İşitme Cihazı Memnuniyetinizi Etkileyecek Faktörler

İşitme kaybı düşük yaşam kalitesine neden olmaktadır. İşitme kaybı arttıkça bireylerin sosyal ve fiziksel alanda etkilenmeleri de artmaktadır. İşitme cihazı ilaç veya cerrahi yöntemlerle düzeltilemeyecek işitme kayıplarında hastanın mevcut durumunun düzeltilmesinde tek seçenek olarak görülmektedir. İşitme cihazı kullanımında karşılaşılan problemler cihaza ait olan fiziksel nedenler olabileceği gibi hastaya bağlı bireysel etkenler de olabilir.

Cihaz kullanım memnuniyetini erken cihazlandırılma, çift cihaz kullanımı, hastanın kaybına uygun olan cihazı kullanması, cihazın teknik özellikleri gibi odyolojik faktörler etkilerken yaş, cinsiyet, kişilik, beklentiler ve ekonomik durum gibi odyolojik olmayan faktörlerde önemli rol oynar. İşitme cihazı ile rehabilitasyon sürecinde hastalara beklentileri için gerçekçi ve doğru bilgi aktarılarak danışmanlık yapılması oldukça önemlidir. Estetik kaygı ve toplumsal baskılardan dolayı hastalar cihaz kullanmak istemeyebiliyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte neredeyse görünmeyen işitme cihazları mevcuttur. İşitme cihazı kullanım memnuniyeti yüksek oranda günlük kullanım süresine bağı olarak artmaktadır.

Bilateral işitme cihazı kullanımı sesin lokalizasyonunun yapılmasını, daha iyi ayırt etmeyi ve konuşmayı anlamayı dolayısıyla da cihaz memnuniyetini arttırmaktadır. İşitme cihazı aldıktan sonraki süreçte ise bakım ve temizliklerin düzenli yapılması, nem alıcı tabletin düzenli olarak kullanılması, belli aralıklarda rutin kontrollerin yapılması işitme cihaz memnuniyetinizin artmasında etkili olacaktır.


DİĞER BLOG BAŞLIKLARI
Copyright © 2001 - 2024 Duyumak - Her Hakkı Saklıdır. | ASD Creative