İŞITME VE İŞITME KAYBı

İşitme ve İşitme Kaybı

1. İşitme kaybı nedir? 

Doğuştan önce veya doğuştan sonra, meydana gelen çeşitli nedenlerle kulağın duymasında kısmen veya tamamen azalma olması durumuna işitme kaybı denir.

2. İşitme kaybı nasıl anlaşılır?

İşitme kaybı genellikle başlangıçta dikkate alınmaz. Bunun yerine örneğin; televizyonun sesi yükseltilir ve karşıdaki kişinin konuşması anlaşılmazsa suç ona atılır ve "daha sesli konuş" denir.

İşitme kaybı olan pek çok kişi ilk olarak bunun kendi kulaklarından kaynaklandığının farkında değildir. Bunun bir nedeni de işitme kaybının bütün tonlarda aynı oranda olmamasından kaynaklanır. Bu da sesleri duymak ile anlamamak arasındaki farkı gösterir. Sesleri duyan kişi konuşulanları anlamadığının farkında değildir. Yapılan işitme testi ile durum netlik kazanır.

3. İşitmenizi test edin!

a) Konuşulan kelimeleri duyuyor ama ayırt etmekte zorlanıyor musunuz?

b) Duymak için konuşan kişinin yüzüne bakma ihtiyacı hissediyor musunuz?

c) Kalabalıkta konuşmaları anlamakta zorluk çekiyor musunuz?

d) Arkanızdan konuşulanları anlamakta zorluk çekiyor musunuz?

e) Telefon, kapı zilini duymakta zorluk çekiyor musunuz?

f) Televizyon sesini diğer kişilerin duyacağından fazla açıyor musunuz?

g) Yakınlarınız yüksek sesle konuşmanızdan rahatsız oluyor mu?

Sorularından en az iki tanesine cevabınız "evet" ise merkezimizde işitme testinizi mutlaka yaptırınız.

4. İşitme kaybı çeşitleri:

Saf ses odyometrisi : en sık uygulanan kulak testidir. her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur. Bu ölçümde hava yolu ve kemik yolu işitme seviyesi belirlenir. Hava yolu ölçümleri kulak kepçesinden beyine kadar olan işitme yolları hakkında bilgi verir. Kemik yolu ise iç kulaktan itibaren bilgi verir. Hava yolu ve kemik yolu ölçümlerine bakarak işitme kaybının kulağın hangi bölümünden kaynaklandığı hakkında da bilgi edinilir. Eğer; 

* Sadece hava yolu işitmelerinde kayıp varsa ‘İLETİM TİPİ İŞİTME KAYBI’ , 

* Hava yolu ve kemik yolunda aynı derecede işitme kaybı varsa ‘SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI’ , 

* Hava yolunda daha fazla ama ikisinde birden işitme kaybı varsa ‘MİKST TİP İŞİTME KAYBI’ denir.     

 + İletim tipi işitme kaybı dış ve orta kulak hastalıklarında, 
 + Sensörinöral tip işitme kaybı iç kulak hastalıklarında olur. 

İşitme seviyesi desibel (db) olarak ölçülür. Bu teste göre işitme kaybı dereceleri belirlenir. 


5. İşitme kaybının dereceleri:

0-25 dB: Normal 

26-40 dB: Çok hafif derece işitme kaybı (kısık sesli konuşmalarda sıkıntı yaşanır)

41-55 dB: Hafif derece işitme kaybı (anlama sorunu yaşanır. kelimeleri düzgün telafuz edemezler)

56-70 dB: Orta derece işitme kaybı (anlaşabilmek için sesin şiddetinin yüksek olması gereklidir)

71-90 dB: İleri derece işitme kaybı (kelimeleri ayırmakta sıkıntı yaşanır. sadece yüksek sesleri duyarlar)

91 dB ve Üstü - Çok ileri derece işitme kaybı (kelimeleri anlamada ve duymada ciddi sıkıntı yaşanır)


6. İşitme cihazını neden kullanırız?

İşitme testi sonrasında tedavinin sonuç vermediği durumlarda, duyma kaybının belirli bir seviyesinden sonra günlük yaşamda "kalite ve güvenliğin" korunması için kişiye işitme cihazı tavsiye edilir.


7. İşitme cihazı çeşitleri:

a) Kulak arkası işitme cihazları

b) Kulak içi işitme cihazları

c) Kanal içi işitme cihazları

d) Gözlük tipi işitme cihazları

8. Çınlama (Tinnitus) nedir?

İşitme sistemindeki bozukluğun işareti olan çınlama, sesin daha çok ince tonlarda, bazen de kalın tonlarda duyulmasıdır. Kişi bu sesi, bazen tek kulakta, bazen iki kulakta bazen de kafasında duyabilir.


9. İşitme cihazı ile çınlama (Tinnitus) kesilir mi?

Tinnitus balance özellikli işitme cihazlarımızla, kişilerde işitme kaybı olmasa bile çınlamanın tonu ve şiddeti göz önünde bulundurularak kimisinde hafifletip, kimisinde ortadan kaldırabiliyoruz.
Copyright ©2018 Duyumak - Her Hakkı Saklıdır. | ASD Creative